AMDANOM NI LAND & LAKES

Mae Land and Lakes yn ddatblygwr eiddo blaenllaw yn y DU sy’n arbenigo mewn datblygiadau hamdden a phreswyl o ansawdd uchel. Mae gwerthoedd ein cwmni wedi’u gwreiddio mewn agwedd gynaliadwy i’r amgylchfyd a’r cymunedau yr ydym yn gweithio â hwy.

Mae etifeddiaeth yn bwysig iawn

Rydym eisiau effeithio yn bositif ar gymunedau drwy greu swyddi, tai, twristiaeth a diwydiant cynaliadwy. Credwn mewn adeiladu ar gyfer yr hirdymor gyda rhanddeiliaid lleol i ddatblygu cynlluniau sy’n berthnasol i anghenion lleol.

Diffinnir ein pentrefi a datblygiadau preswyl eco-hamdden gan eu dyluniad arloesol a blaengar ac adeiladwaith modern effaith isel. Dylunnir hwy i gyfrannu ac ategu i’w tirluniau ac amgylchfydoedd naturiol.

Mae Land and Lakes ar hyn o bryd yn datblygu dau safle defnydd cymysg sylweddol yn y DU: Penrhos ger Caergybi a Whitehaven ym mwrdeistref Copeland yn Cumbria. Ein huchelgais yw creu dwy gyrchfan ddiwrthdro gyfatebol lle gall unigolion a chymunedau ffynnu.